image

จิตอาสา มทร.อีสาน ปฏิบัติภารกิจให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วม รพ.มหาราชนครราชสีมา ประจำวันที่ 31 ส.ค. 64

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา มทร.อีสาน เข้าปฏิบัติภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งภารกิจของทาง มทร.อีสาน ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาให้ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ที่มารับวัคซีน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2 ในการเข้ารับบริการ

โดยการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในวันนี้ ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะ ผู้ที่มีคิวฉีด AZ เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และมีคิวฉีด AZ เข็มที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ที่ฉีด Sinovac เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และมีคิวฉีด AZ เข็มที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564   และ บริษัทที่มีคิวฉีด Sinopham  เข็ม 1 และ เข็ม 2 รวมถึงประชาชนที่จองวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 1 ทั้งนี้ไม่ได้เปิดรับผู้ walk in  ซึ่งจากการให้บริการในวันนี้พบว่ามีผู้เข้ารับวัคซีนเป็นจำนวนมาก รวมกว่า 5,000 ราย

ทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีนโควิดในวันอื่น ๆ ประชาชนจำเป็นต้องติดตามข่าวสารการให้บริการจากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและสามารถเข้ารับวัคซีนได้อย่างทั่วถึงในเร็ววัน

ผู้เขียน

doca

วันลงกิจกรรม

01/09/2021

View

50